Juridische kennisgeving

Op deze website zijn de algemene voorwaarden van Dastem Commerce LLC van toepassing.

Dastem Commerce LLC

Werkterreinen: Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (47911 / EMTAK 2008)
Bedrijfsregisternummer: 16208783
Rechtbank ondernemingsregister: Tallinn
Bedrijfslocatie: 10115 Tallinn

Chief Executive
Danko Petrović

Eigendomsstructuur
Danko Petrovi 100%

Contact details

Adres: Tartu mnt 67/1-13b, 10115 Tallinn, Estland
Telefoon: +372 5374 9314
E-mail: info@ecoheating24.com

Bankgegevens

Rekeninghouder: Dastem Commerce
IBAN: BE49 9671 9706 6071
BIC: TRWIBEB1XXX

EU-geschillenbeslechting

In overeenstemming met de regeling online geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-regelgeving), informeren wij u graag over het online geschillenbeslechtingsplatform (OS-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op: http://ec.europa.eu/odr?tid=121765881 . U vindt de nodige contactgegevens hierboven in onze juridische kennisgeving.

Wij willen u er echter op wijzen dat wij niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Bron: Gemaakt met de Impressum-generator door AdSimple